Turism

Potenţialul turistic se caracterizează prin existenţa resurselor turistice naturale şi antropice.

Resursele naturale abundă, începând cu relieful foarte spectaculos, cu contaste morfologice rezultate din fragmentarea ridicată, culmi şi piscuri cu rol de puncte de belvedere. Alernanţa culoarelor cu zonele înalte ofera un peisaj deosebit de frumos. Valea Anieşului este cea mai promiţătoare din acest punct de vedere datorită sălbăticiei reliefului, prin pitorescul creat de cursul râului Anieş flancat de versanţi abrupţi.

Ca şi zone protejate cu valoare naturală există Izvoarele Mihăiesei şi Parcul Naţional Munţii Rodnei, unde se interzice păşunatul, vânatul şi culegerea plantelor.

Rezervaţia mixtă Izvoarele Mihăiesei este o rezervaţie care conţine ca suprafaţă protejată 50 ha iar ca obiective protejate – roci cristaline şi cocoşul de mesteacăn – LYRUX TETRIX.

Ca si obiective de real interes sunt fauna şi vegetaţia regiunii, caracterizate prin specii ocrotite ca floarea de colţ.

Prezenţa bioclimatelor prezentate anterior reprezintă, de asemnea, un punct în plus dat potenţialului turistic natural.

Potenţialul turistic hidrografic este generat de Valea Someşului şi de Valea Anieşului, care sunt văi de tip bârgaie, caracterizate prin lărgiri şi gâtuiri successive, care dau peisajului o frumuseţe aparte. În plus, râurile pot fi folosite pentru agreement ca pescuitul sau înotul.

Resursele antropice sunt reprezentate atât de patrimoniul construit cât şi de tradiţiile şi obiceiurile locului.

 PATRIMONIUL CONSTRUIT

În localitate Maieru, se remarcă prezenţa câtorva obiective de mare valoare:

Biserica de piatră "Cuvioasa Parascheva", mai cunoscută sub denumirea de Biserica din Deal, care datează din anul 1818;

Muzeul Cuibul Visurilor, unde sunt expuse obiecte etnografice (unelte agricole, costume populare), istorice (vase dacice, schiţe, hărţi, documente), precum şi documente care au apartinut scriitorului Liviu Rebreanu, care a copilarit în localitatea Maieru. Muzeul deţine peste 6000 de piese, fiind una dintre cele mai mari colecţii săteşti din ţară.

Gospodăriile se pot transforma şi ele într-un obiectiv turistic deoarece multe dintre ele păstrează încă stilul arhitectural rural şi sunt decorate cu piese de mobilier făcute de mâna localnicilor, pereţii acoperiţi cu aşa numitele păretare rezultate dintr-o activitate tradiţională a femeilor de aici – ţesutul.

Dacă în trecut locuinţele erau construite din lemn, aveau maxim două camere separate de o tindă, în prezent şi-au făcut apariţia caser construite din piatra acoperită cu marmură, cu etaj, cu balcoane în loc de târnaţ.

În localitatea Anieş, patrimoniul construit este reprezentat prin ruinele cetaţii Anieş. Aceasta a fost construită în sec. XVII având ca scop supravegherea împrejurimilor.

În ciuda existenţei obiectivelor turistice, zona este foarte puţin exploatată din acest punct de vedere, singurele structuri de cazare fiind o pensiune de trei margarete pe Valea Anieşului.

TRASEE TURISTICE

1. Anieş - Valea Anieşului - Şaua Gărgălăului

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieş, staţia CFR Anieş ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare : Sat Anieş, Valea Anieşului Mare

Punct de sosire: Şaua Gărgălăului, situat între Vârful Gărgălău (2158 m) şi Şaua Galaţului

Marcaj : Cruce albastră.

Timp de mers : 12 ore.

Lungimea aproximativă : 23 km.

Grad de dificultate : Medie.

2. Între Izvoare - Izvorul Mare - Tarniţa Bârsanului

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieş, staţia CFR Anieş ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare: Confluenţa Izvorului Mare cu Valea Anieşului Mare loc numit “Între Izvoare”.

Punct de sosire: Tarniţa Bârsanului situat între Vârful Puzdrele şi Vârful Negoioasa (1870m)

Marcaj: Bandă galbenă

Timp de mers: 3 ore

Lungimea aproximativă : 10 km.

Grad de dificultate: Uşor

Starea marcajelor:

de vară – slab marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii şi adăposturi: Cabana forestieră dintre izvoare, stânele din gol alpin

Puncte de interes turistic: Peştera de la Izvorul Laptelui

3. Între Anieşe - Valea Anieşului Mic - Şaua “Între Izvoare”

Acces la traseu: DN 17 D, comuna Maieru, sat Anieş, staţia CFR Anieş ruta Ilva Mică - Rodna Veche

Punct de plecare : Între Anieşe - confluenţa Văii Anieşului cu Valea Anieşului Mic.

Punct de sosire : Şaua “Intre Izvoare” - cunoscută şi sub denumirea de ’’La Cărţi’’ sau Fântâna lui Răţâfoi, în apropierea Tarniţei Negoieselor (1820m).

Marcaj : Cruce galbenă

Timp de parcurgere : 3 ore.

Lungimea aproximativă : 10 km

Grad de dificultate: Uşor

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii şi adăposturi: Cabana forestieră pe Valea Anieşului Mic, în gol alpin stâne.

Punct de plecare: Comuna Telciu – sat Telcişor

Punct de sosire: Tarniţa Bătrânei - 1800m – pe versantul sudic al Vârful Bătrâna

Marcaj: Bulină roşie

Gradul de dificultate: Mediu. Practicabil şi pe timp de iarnă

Timp de mers: 12 ore.

Lungimea aproximativă : 30 km. 15 km drum forestier,15 km potecă turistică

Starea marcajelor:

de vară – bine marcat

de iarnă – nu sunt

Starea traseului: traseu fără pasaje dificile de teren

Refugii şi adăposturi: cabană forestieră şi păstrăvărie în satul Telcişor, stâne în gol alpin

Puncte de interes turistic: Peştera “Jgheabul lui Zalion” şi Peştera lui Măglei, Izbucul Văii Seci.