Aparatul primăriei

DEMNITARI

Vasile BORȘ – primar, studii superioare
Vasile DEAC - viceprimar, studii medii

CONSILIER PERSONAL

Edit Clara Rațiu 
- consilier personal

SECRETAR GENERAL DELEGAT

Ioan ANDRONESI

SERVICIU BUGET - FINANȚE, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE

Cornelia-Aristina Scripet - inspector achiziții publice
Viorica Varvari - inspector I principal
Alexandru Varvari - referent III superior
Lucreția Negrușeri– inspector I superior
Elena Maria Ureche -inspector de specialitate
Viorica Birta - inspector de specialitate

COMPARTIMENT SALARIZARE, RESURSE UMANE

Iftimia Chisăliță- Inspector de specialitate

COMPARTIMENT ADMINSITRATIV

Vasile Borș – paznic
Iosif Chisăliță – paznic
Lazăr Buta - șofer microbus școală
Reghina Chisăliță – îngrijitor clădiri
Toader Ureche - șofer microbus școală

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ‚ AGRICOLÄ, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, SISTEMATIZARE ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII

Ioan Andronesi - referent de specialitate II superior
Elena Cărbune - referent III superior

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ SOCIALÄ

Victoria Ureche - inspector I superior
Cornelia Lăpuşte - referent III superior

COMPARTIMENTUL STARE CIVILÄ ŞI EVIDENŢA POPULAŢIEI

Anuța Sidor – inspector I principal

COMPARTIMENTUL TURISM, SPAȚII VERZI

Grigore Bîrta – inspector de specialitate
Ilișca Bîrta – inspector de specialitate
Ioan Lăzăroaie – îngrijitor spații verzi
Alexandru Croitor – îngrijitor spații verzi
Avram Ureche – îngrijitor spații verzi

SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Radu-Mircea Hădărau - referent I
Mihailă Lazăr - şofer II
Gavrilă Cărbune – şofer II
Niculiţă Boca - şofer II
Viorel Olar - şofer II
Vasile Ureche – electrician rural III

COMPARTIMENTUL CULTURĂ, RELIGIE, SPORT

Dorina Mureșan – bibliotecar
Vasile Bazga – administrator imobile
Irini Ilişca - îngrijitor clădiri
Croitor Zanfira - îngrijitor clădiri
Borş Ana - îngrijitor clădiri

SĂNĂTATE

Vasile Vasilca – asistent comunitar