Aparatul primăriei

DEMNITARI

Vasile BORȘ – primar

 Vasile DEAC - viceprimar

CONSILIER PERSONAL

IoanCANDALE 
- consilier personal

SECRETAR DELEGAT

Victoria URECHE


SERVICIU BUGET - FINANȚE, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE

Cornelia-Aristina SCRIPET - inspector principal - achiziții publice

Elena Maria URECHE - inspector superior - financiar contabil

Viorica BÎRTAinspector principal

 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE

Lucreția NEGRUȘIER– inspector I superior

Viorica VARVARI- inspector I superior

Iftimia CHISĂLIȚĂ - inspector principal


COMPARTIMENT SALARIZARE, RESURSE UMANE

Romina-Lucreția URECHE- Inspector

 

COMPARTIMENT ADMINSITRATIV

Vasile BORȘ – paznic

Iosif CHISĂLIȚĂ – paznic

Reghina CHISĂLIȚĂ – îngrijitor clădiri

Lazăr BUTA - șofer microbus școală

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ‚ AGRICOLÄ, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, SISTEMATIZARE ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII

Elena CĂRBUNE- referent superior

Grigore BÎRTA - inspector principal


COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ SOCIALÄ

Victoria URECHE- inspector superior

Cristina-Ștefana BUTA - inspector debutant

 

COMPARTIMENTUL STARE CIVILÄ ŞI EVIDENŢA POPULAŢIEI

Anuța SÂDOR – inspector superior

 

COMPARTIMENTUL TURISM, SPAȚII VERZI

Alexandru CROITOR– îngrijitor spații verzi

Avram URECHE – îngrijitor spații verzi


SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Radu-Mircea HĂDĂRĂU - șef S.V.S.U.

Mihailă LAZĂR - şofer

Toader URECHE – şofer

Iacob-Clement BOLFĂ - șofer

Niculiţă BOCA - şofer

Viorel OLAR - şofer

Vasile URECHE– electrician


COMPARTIMENTUL CULTURĂ, RELIGIE, SPORT

Dorina MUREȘAN– bibliotecar

Vasile BAZGA– administrator imobile

Irini ILIȘCA- îngrijitor clădiri

Zamfira CROITOR- îngrijitor clădiri

Anuța Borş - îngrijitor clădiri


SĂNĂTATE

Vasile VASILICA – asistent comunitar

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL, REGISTRATURĂ

Ilișca BÎRTA - inspector principal