Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr. 101 din 21.12.2022

  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri 9i cheltuieli al Ocolului Silvie Maieru RA pentru anul 2022.

 • Proiect de hotărâre nr. 59 din 12.07.2022
  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la modul de organizare a pășunatului in comun
 • Proiect de hotărâre Nr. 37 din 12.04.2022
  Proiect hotarare privind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local VMG 2022
 • Proiect de hotărâre Nr. 44 din 25.05.2022
  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului și activitățile subordonate Consiliului Local al comunei Maieru pe anul 2022
 • Proiect hotarare Nr. 37 din 12.04.2022
  Proiect hotarare privind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local VMG 2022
 • Proiect de hotarare Nr. 29 din 14.03.2022
  Proiector de hotatare privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
 • Proiect de hotatare Nr. 28 din 14.03.2022
  Proiect de hotatare privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A, de aprobare a tarifelor diferenţiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud
 • Proiect de hotarare Nr. 27 din 14.03.2022
  Proiect de hotatare privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud, forma consolidată
 • Proiect de hotarare nr. 16 din 14.02.2022

  Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A, de aprobare a tarifelor diferenţiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Proiect de hotarare nr. 15 din 14.02.2022

  Proiect de hotarari privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud, forma consolidată.

 • Proiect de hotarare nr. 14 din 14.02.2022

  Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018.

 • Proiect de hotarare Nr. 2 din 12.01.2022

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Maieru pe anul 2022.