Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr. 22 din 09.03.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri mcnajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integral al Deseurilor Tiirpiu din judetul Bistrita-Nasaud, forma consolidata.

 • Proiect de hotarare Nr. 21 din 09.03.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea „lncheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare dinjudetul Bistrita-Nasaud.”

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr. 22 din 09.03.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri mcnajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integral al Deseurilor Tiirpiu din judetul Bistrita-Nasaud, forma consolidata.

 • Proiect de hotarare Nr. 21 din 09.03.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea „lncheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare dinjudetul Bistrita-Nasaud.”