Comisii

COMISII DE SPECIALITATE

  • Agricultură
  • Activităţi economico-financiare
  • Activităţi social-culturale, culte
  • Învăţământ, sănătate, şi familie
  • Amenajarea teritoriului şi urbanism
  • Muncă şi protecţia socială
  • Protecţie copii, tineret şi sport
  • Protecţie mediu şi turism
  • Juridică şi de disciplină
  • Validare