Evidență Agricolă, Cadastru și Fond Funciar, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Sistematizare și Disciplină în Construcții

Ioan Andronesi - referent de specialitate II superior, funcţionar public de execuţie
Elena Cărbune - referent III superior, funcţionar public de execuţie