Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna, contrasemna, aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris

Nu s-au depus.