Buget-Finanțe, Contabilitate

Cornelia-Aristina Scripet - inspector I principal, funcţionar public

Viorica Varvari - inspector I principal, funcţionar public de execuţie

Alexandru Varvari - referent III superior, funcţionar public de execuţie

Lucreția Negrușeri – inspector I superior, funcţionar public de execuţie

Elena Maria Ureche - inspector de specialitate

Viorica Bîrta - Inspector de specialitate