Organizare

Regulament de organizare și funcționare

Organigrama

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Maieru

Cariere (anunșurile posturilor scoase la concurs)