Cultură, religie, sport

Dorina Mureșan – bibliotecar
Vasile Bazga – administrator imobile
Irini Ilişca - îngrijitor clădiri
Croitor Zanfira - îngrijitor clădiri
Borş Ana - îngrijitor clădiri