U.A.T. Maieru

În comuna Maieru autonomia locală se realizează prin următoarele autorităţi  ale administraţiei publice locale: CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă, formată din 15 consilieri locali; PRIMAR, ca autoritate executivă, împreună cu aparatul său de specialitate. Atât consiliul local cât şi primarul rezolvă treburile publice din comuna Maieru cu satul Anieş doar în condiţiile legii şi în numele şi în interesul comunităţii măierene".

Conform art. 106 din O.UG.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

“ (1) Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

(2) Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.”

Program de funcţionare
Luni - Vineri: 800 - 1600

Program de audienţe
Primar : Luni 1000 - 1400 
Viceprimar : Marţi 1000 - 1400 
Secretar : Miercuri 1000 - 1400

Alte sectiuni ale U.A.T. Maieru

Primar

detalii

Legislație

detalii

Viceprimar

detalii

Secretar General

detalii

Consilier etic

detalii

Organizare

Regulament de organizare și funcționare

Organigrama

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Maieru

Cariere (anunșurile posturilor scoase la concurs)

detalii

Aparatul primăriei

detalii

Proiecte şi investiţii

detalii

Instituții în subordinea primăriei

detalii