Responsabil pentru Legea 544/2001

Ioan Andronesi

Tel.: 0263-372009

E-mail: primariamaierubn@gmail.com