Stare Civilă, Evidența Populației

STAREA CIVILĂ - Anuța Sidor – inspector I principal, funcţionar public de execuţie

ROMÂNIA, COMUNA MAIERU, JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD
Str. Principală Nr. 831
Maieru, 427130, Bistriţa-Năsăud, RO
Tel./Fax: +40.263 372 892, +40.263 372 893 
Email: primariamaierubn@gmail.com

Formulare necesare pentru eliberarea actelor de stare civilă:

» Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de deces
» Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
» Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
» Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
» Declarație de stabilire a domiciliului copilului
» Cerere de înregistrare tardivă a nașterii

* Notă - Declarația de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.

Potrivit prevederilor art.283 din din Codul Civil , ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința.