Finalizate

 

  1. Reabiltare și consolidare Pod Bocșerie în zona colonie peste pârâul Anieș, sat Anieș

  2. Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someș

  3. Construire pasarelă pietonală

  4. Extindere retea de canalizare si racorduri pe strada Purcioaia

  5. Aducțiune apă potabilă pe strada Purcioaia

  6. Apărare de mal drept pe Râul Someșul Mare, aval Pod Balasâna

  7. Apărare de mal stâng pe Râul Someșul Mare, amonte Pod Haj

  8. Apărare de mal drept pe Valea Anieșului, aval Pod Valea Muntelui

  9. Asfaltare drumuri comunale: Strada Ulița Mare, Strada Ulița Crețului, Strada Valea Caselor, Strada Purcioaia Dreaptă

  10. Asfaltare străzi: Ulița lui Aluaș, Ulița Barna Dorel și Ulița Candale Niculiță