Autoritate Tutelară si Asistenţă Socială

Victoria Ureche - inspector I superior, funcţionar public de execuţie
Cornelia Lăpuşte - referent III superior, funcţionar public de execuţie