Proiecte şi investiţii

1. Începerea şi finalizarea canalizării şi a asfaltării străzilor

2. Amenajarea centrelor în cele două sate - Maieru şi Anieş - cu trotuare şi lampadări

3. Construirea de săli de nunţi la standarde europene -una în Maieru şi una în Anieş

4. Am realizat studiul de fezabilitate pentru asfaltare drum turistic pe Valea Anieşului până în punctul între Anieşe (zona are un potenţial turistic deosebit)

5. Construirea unei săli de sport în satul Anieş

6. După ce străzile vor fi asfaltate, 2 microbuze vor asigura tramsportul zilnic al cetăâenilor din jumătate în jumătate de oră, din Anieş zona Hait până la ieşirea din Maieru şi Purcioaia până pe Valea Caselor

7. Realizarea unui proiect privind obţinerea finanţării construirii şi reparării drumurilor agricole

8. Procurarea de aparatură pentru analize medicale

9. Atragerea de investitori pentru crearea de locuri de muncă

10. Întreţinerea celor realizate până acum

11. Realizarea unui monument al mamelor eroine

12. Asfaltare Anieş zona colonie