Economie

Agricultura

Ţinând cont de poziţionarea comunei Maieru, de condiţiile de relief si climatice, agricultura nu poate fi exploatată la cel mai înalt nivel, dar se pretează pentru activităţi ca : creşterea animalelor, cultura cartofului şi a porumbului. Marea majoritate a terenului agricol este proprietate privată de mărime mică şi mijlocie. În principal terenurile sunt folosite pentru obţinerea produselor pentru uzul familiei. Desi practicarea agriculturii este o ocupaţie tradiţională a sătenilor, aceasta nu se face cu scop comercial. Localnicii nu folosesc îngrăşăminte chimice, drept urmare recolta este ecologică şi de o calitate superioară. În structura culturilor de câmp, domină porumbul, urmat îndeaproape de cartof. Legumicultura este o activitate predominantă, dar se practică pe terenuri restrânse, doar împrejurul casei.Creşterea animalelor


Creşterea animalelor, la fel ca si cultura plantelor este o activitate de bază a populatiei locale, dar nu se face la scară mare.


Un avantaj mare oferit creşterii animalelor este productivitatea solului pentru plante furajere, ceea înseamnă că se pot dezvolta ferme pe baza resurselor locale.


Industria

Pe raza conumei Maieru există agenţi economici cu activităţi în industria lemnului şi în industria uşoară - confecţii textile. Prelucrarea pietrei prin cioplire este o ocupaţie tradiţională pe care o întâlnim şi în prezent.


Factori favorabili dezvoltării economiei:

 

    - poziţia geografică este un factor favorabil dezvoltării turismului
   
    - înfiinţarea şcolii postliceale cu profil turistic
   
    - existenţa resurselor turistice
   
    - existenţa unor pieţe neacoperite de alţi agenti economici pentru toate tipurile de turism.