Hotararile Consiliului Local Maieru :: Hotărârea Nr. 13 din 09.02.2022