Hotararile Consiliului Local Maieru :: Hotărârea Nr.2 din 25.01.2022