Hotararile Consiliului Local Maieru :: Hotărârea Nr. 2 din 25.01.2022