Hotararile Consiliului Local Maieru :: Hotărârea Nr. 1 din 25.01.2022