U.A.T. Maieru

În comuna Maieru autonomia locală se realizează prin următoarele autorităţi  ale administraţiei publice locale: Consiliul local, ca autoritate deliberativă, formată din 15 consilieri locali; Primar, ca autoritate executivă, împreună cu aparatul său de specialitate. Atât consiliul local cât şi primarul rezolvă treburile publice din comuna Maieru cu satul Anieş doar în condiţiile legii şi în numele şi în interesul comunităţii măierene".

ART. 23, din Legea nr.215/2001, republicată:

(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliile locale şi primăriile funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Program de funcţionare

Luni - Vineri: 800 - 1600

Program de audienţe

Primar : Luni 1000 - 1400
Viceprimar : Marţi 1000 - 1400
Secretar : Miercuri 1000 - 1400

Alte sectiuni ale U.A.T. Maieru

Legislație

detalii

Conducere

Lista persoanelor din conducere și agenda de lucru a acestora.

detalii

Organizare

Regulament de organizare și funcționare

Organigrama

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Maieru

Cariere (anunșurile posturilor scoase la concurs)

detalii

Declaraţii avere

detalii

Programe și strategii

detalii

Rapoarte și studii

detalii

Declaraţii interese

detalii

Rapoarte și studii

detalii

Realizări

detalii

Proiecte şi investiţii

detalii