S.V.S.U.

Lista autorităţiilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Maieru:

Nr.crt. 
Denumire autoritate   Coordonate autoritate Persoana de contact
  Obs.
1.

Primar

Viceprimar

Primarie
Tel/fax 0263372892;
0767806888
0761099030
Dumitru Vasile
Deac Vasile
 

2.
Dispensar 0263372058 Pintea Vasile
Cărbune Vasile
 
3. Grup Şcolar 0263372448
0263372185
Rațiu Ioan,
director
 
4. Ocol Silvic 0263376551 Neamţ Gavrilă  
5. Şef SVSU 0767268567 Hădărău Radu  

S.V.S.U. Maieru

Alte sectiuni ale S.V.S.U.

Fişa serviciului

detalii

Planificarea exerciţiilor

detalii

Controale preventive

detalii

Planul de prevenire

detalii

Intervenţii

detalii

Măsuri preventive

detalii

Registrul istoric

detalii

Recrutare personal

detalii

Multimedia

detalii