Stare Civilă, Evidența Populației

Anuța Sidor – inspector I principal, funcţionar public de execuţie