Stare Civilă

STAREA CIVILĂ

ROMÂNIA, COMUNA MAIERU, JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD
Str. Principală Nr. 831
Maieru, 427130, Bistriţa-Năsăud, RO
Tel./Fax: +40.263 372 892, +40.263 372 893 
Email: primariamaierubn@gmail.com

Formulare necesare pentru eliberarea actelor de stare civilă:

» Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de deces
» Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
» Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
» Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
» Declarație de stabilire a domiciliului copilului
» Cerere de înregistrare tardivă a nașterii

* Notă - Declarația de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.

Potrivit prevederilor art.283 din din Codul Civil , ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința.

PUBLICAȚIE 2020


Nume și prenume soț

Vârsta soț

Nume și prenume soție

Vârsta soție

Data publicației

Data căsătoriei

OMETIȚĂ DUMITRU

34

BÎRTA LETIȚIA

22

08.01.2020

18.01.2020

POP VASILE

21

CĂRBUNE DANIELA-LĂCRĂMIOARA

18

14.01.2020

24.01.2020

VASILICA AUREL

37

HĂDĂRĂU-RAUCA MARIA

31

15.01.2020

25.01.2020

REBRIȘOREAN GRIGORE

31

NEGARĂ TATIANA

36

22.01.2020

01.02.2020

ANDRONESI IONUȚ

23

CIHĂREAN IONELA-PARASCHIVA

20

17.02.2020

27.02.2020

CIONCAN COSMIN-ALEXANDRU

19

PĂTRĂȘCAN FLORINA-SILVIA

19

20.02.2020

01.03.2020

REBRIȘOREAN IOVU-CLAUDIU

21

PRISĂCARIU SILVIA-LUCREȚI

23

28.04.2020

08.05.2020

BOB IONEL

25

IACOB FLORICA

25

27.05.2020

06.06.2020

ȘTEOPAN IONUȚ-SIMION

23

CÂRCEIE-ILIEȘIU VARVARA

23

14.06.2020

14.06.2020

OMENIȚĂ LAZĂR-IONUȚ

22

IAROI MĂDĂLINA-MARIA

20

17.06.2020

27.06.2020

În temeiul art.285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării.