Religia

În Maieru biserica ortodoxă este cea mai veche. După 1700 când a avut loc Unirea cu Roma a unei părţi din populaţia Ardealului inclusiv cea de pe Valea Someşului Mare - în Maieru a intrat greco-catolicismul, care a fost majoritar până în 1948 când a fost desfiinţată prin decretul 248. Atunci credincioşii greco-catolici au revenit la biserica mamă ortodoxă. Între timp după primul Război Mondial  - în care au fost de 5 ori mai mulţi morţi decât în al 2-lea Război Mondial, au apărut şi cultele neoprotestante,  la început penticostalii care sunt în număr de 760 persoane şi în jur de 60-70 familşii greco-catolice, 15 familii de Martorii lui
Iehova.

În Mairu avem 5 lăcaşuri de cult: Biserica cu hramul "Cuvioasa Parascheva" -   Monument Istoric construită la 1817 din piatră, Biserica Mare cu hramul Sfântul Ştefan construită în anii 1872-1873 din zid de piatră şi cărămidă, Biserica Penticostală, Martorii lui Iehova, Biserica Greco-Catolică 1995-1996.

În Maieru avem 4300 ortodocşi în cele 2 parohii, iar în Anieş aproximativ 1800 credincioşi ortodocşi. Aproximativ 20% din populaţie sunt de alte religii - în majoritate penticostali.


Biserica din Deal, cu hramul "Cuvioasa Parascheva" a fost construită în anii 1816-1817 - ani de mare foamete. Biserica din Vale- Biserica Mare cu hramul Sfântul Ştefan a fost zidită cu sprijinul material unui episcop greco-catolic care a fugit de revoluţia din Ungaria în 1948 şi s-a stabilit la Maieru. A ajutat la construirea bisericii din Ilva Mică, Maieru, Sîngeorz-Băi şi biserica romano-catolică din Rodna. Acest episcop este îngropat la Rodna. Până în 1950 veneau şi locuitorii Anieşului la parohia de la Maieru. Apoi s-a construit şi parohia din Anieş. În Anieş existăi o  casă de rugăciuni pentru penticostali şi câteva familii de greco-catolici.