Aparatul primăriei

Aparatul primăriei

DEMNITARI

Vasile BORȘ - primar, studii superioare
Vasile DEAC - viceprimar, studii medii


COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ŞI ECONOMIC

Varvari Viorica - inspector I asistent, funcţionar public de execuţie
Scripet Cornelia-Aristina - inspector I asistent, funcţionar public de execuţie
Cărbune Cornelia - referent III superior, funcţionar public de execuţie
Varvari Alexandru - referent III superior, funcţionar public de execuţie
Hangea Veronica - inspector
Rus Niculiţă - casier
Bumbu Viorel - guard
Strâmbu Leontin - paznic
Isip Eugen - paznic
Pop Iuliu - şofer, sc.
Borş Victoria - muncitor necalificat

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ‚ AGRICOLÄ, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, SISTEMATIZARE ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII

Andronesi Ioan - referent de specialitate II superior, funcţionar public de execuţie
Cărbune Elena - referent III superior, funcţionar public de execuţie

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ SOCIALÄ, STARE CIVILÄ‚, RESURSE UMANE, RELAŢII CU PUBLICUL, JURIDIC

Ureche Victoria - inspector I principal, funcţionar public de execuţie
Lăpuşte Cornelia - referent III superior, funcţionar public de execuţie


SERVICU  PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ

Hădărau Radu-Mircea - referent I
Mihailă Lazăr - şofer II
Cărbune Gavrilă - şofer II
Boca Niculiţă - şofer II
Olar Viorel - şofer II
Ureche Vasile - muncitor calificat III

CULTURÄ        

Hangea Iacob (bibliotecar) - referent II

SERVICIU SALUBITATE
           
Sângeorzan Dumitru - şofer II
Cobzaş Lazăr - muncitor necalificat
Lăzaroaie Ioan - muncitor necalificat
Croitor Alexandru           
Barna Dorel