Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 33 din 09.05.2018

  Hotarare privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

 • Hotararea Nr. 31 din 09.05.2018

  Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Maieru in Adunarea Generala a Actionarilor SC AQUABIS SA.

 • Hotararea Nr. 20 din 29 martie 2018

  Hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018

 • Hotararea Nr. 21 din 29.03.2018

  Hotarare privind efectuarea unor plati din bugetul local

 • Hotararea Nr. 23 din 29.03.2018

  Hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 33 din 09.05.2018

  Hotarare privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

 • Hotararea Nr. 31 din 09.05.2018

  Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Maieru in Adunarea Generala a Actionarilor SC AQUABIS SA.

 • Hotararea Nr. 20 din 29 martie 2018

  Hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018

 • Hotararea Nr. 21 din 29.03.2018

  Hotarare privind efectuarea unor plati din bugetul local

 • Hotararea Nr. 23 din 29.03.2018

  Hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

 • Hotararea Nr 22 din 29.03.2018

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Maieru, pe trimestrul I al anului 2018

 • Hotararea Nr. 26 din 29.03.2018

  Hotarare privind asocierea Oraşului Sîngeorz-Băi cu Comuna Maieru, pentru constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană Nedeia Tăranului”

 • Hotararea Nr. 28 din 29.03.2018

  Hotarare privind conferirea titlului onorific de „Cetăţean de onoare al comunei Maieru” unor cetateni merituosi in propasirea comunei Maieru.

 • Hotararea Nr. 25 din 29.03.2018

  Hotarare privind aprobarea mentinerii chiriilor pentru locuintele ANL din comuna Maieru.

 • Hotararea Nr. 24 din 29.03.2018

  Hotarare privind stabilirea retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Maieru pentru cu anul scolar 2018-2019.

 • Hotararea Nr. 18 din 28.02.2018

  Hotararea privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie a listei partizilor pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior, constituita din produse secundare, rarituri, productia anului 2018.

 • Hotararea Nr. 17 din 28.02.2018

  Hotarare privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie a listei partizilor pentru licitatia de lemn de lucru rezultat in urma sortarii pe specii si sortimente, preturi calculate din media ponderata a materialului lemnos intrat in depozit, din P.1167600, P.1167597 si P.1103431

 • Hotararea Nr. 19 din 28.02.2018

  Hotarare privind aprobarea preturilor materialului lemnos intrat in DEPOZIT, din toate partizile, care se vor vinde – prin vanzare directa - catre persoanele fizice si catre unitatile de interes local

 • Hotararea Nr. 16 din 16 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al cimunei Maieru pe anul 2018.

 • Hotarare Nr. 15 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea volumului de masă lemnoasă, din anul 2018, care se va distribui, cu prioritate, viitoarei functionari a obiectivului de investitii "Realizarea unitatii de producere a energiei termice din biomasa si a retelei de distributie a energiei termice din comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud"

 • Hotararea Nr. 7 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea raportului de administrare a fondului forestier al comunei Maieru, de către Ocolul Silvic Maieru R.A., cat si aprobarea bugetului de venitiuri si cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotararea Nr. 9 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si al statului de functii al Ocolului Silvic Maieru R.A pe anul 2018.

 • Hotararea Nr.10 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MAIERU, COMUNA MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

 • Hotararea Nr. 11 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MAIERU, SAT MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”.

 • Hotararea Nr. 12 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA MAIERU, COMUNA MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

 • Hotararea NR. 13 din 12.02.2018

  Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Realizarea unitătii de producere a energiei termice din biomasă si a retelei de distributie a energiei termice din comuna Maieru, jud. Bistrita-Năsăud

 • Hotararea Nr. 8 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind  aprobarea majorarilor salariale, cat si stabilirea cuantumul brut al indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie al Ocolui Silvic Maieru R.A pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 4 din 31 ianuarie 2018

  Hotarare privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie, calculate din media ponderata a materialului lemnos intrat in depozit, din toate partizile, pentru lemnul de lucru rezultat in urma sortarii pe specii si sortimente

 • Hotararea Nr. 1 din 17 ianuarie 2018

  Hotarare privind aprobarea nivelului tarifelor pentru prestarile de servicii in explotarile forestiere practicate de catre Ocolul Silvic Maieru R.A. in anul 2018

 • Hotararea Nr. 2 din 17 ianuarie 2018

  Hotarare privind implementarea proiectului „Achizitionare utilaj in comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud”