Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 20 din 29 martie 2018

  Hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018

 • Hotararea Nr. 16 din 16 februarie 2018

  Hotrare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al cimunei Maieru pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 7 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea raportului de administrare a fondului forestier al comunei Maieru, de către Ocolul Silvic Maieru R.A., cat si aprobarea bugetului de venitiuri si cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotararea Nr. 9 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si al statului de functii al Ocolului Silvic Maieru R.A pe anul 2018.

 • Hotararea Nr.10 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MAIERU, COMUNA MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 20 din 29 martie 2018

  Hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018

 • Hotararea Nr. 16 din 16 februarie 2018

  Hotrare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al cimunei Maieru pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 7 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea raportului de administrare a fondului forestier al comunei Maieru, de către Ocolul Silvic Maieru R.A., cat si aprobarea bugetului de venitiuri si cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotararea Nr. 9 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si al statului de functii al Ocolului Silvic Maieru R.A pe anul 2018.

 • Hotararea Nr.10 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MAIERU, COMUNA MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

 • Hotararea Nr. 11 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MAIERU, SAT MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”.

 • Hotararea Nr. 12 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA MAIERU, COMUNA MAIERU, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

 • Hotararea Nr. 8 din 12 februarie 2018

  Hotarare privind  aprobarea majorarilor salariale, cat si stabilirea cuantumul brut al indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie al Ocolui Silvic Maieru R.A pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 4 din 31 ianuarie 2018

  Hotarare privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie, calculate din media ponderata a materialului lemnos intrat in depozit, din toate partizile, pentru lemnul de lucru rezultat in urma sortarii pe specii si sortimente

 • Hotararea Nr. 1 din 17 ianuarie 2018

  Hotarare privind aprobarea nivelului tarifelor pentru prestarile de servicii in explotarile forestiere practicate de catre Ocolul Silvic Maieru R.A. in anul 2018

 • Hotararea Nr. 2 din 17 ianuarie 2018

  Hotarare privind implementarea proiectului „Achizitionare utilaj in comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud”