Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea Nr. 74 din 27.12.2017

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier local în locul rãmas vacant în urma încetãrii de drept al  mandatului de consilier al dlui Lazar FLAMAND.

 • Hotararea Nr. 76 din 27.12.2017

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor cat si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Maieru in anul 2018.

 • Hotararea Nr. 77 din 27.12.2017

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor cat si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Maieru in anul 2018

 • Hotararea Nr. 78 din 27.12.2017

  Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Maieru R.A pe 2017.

 • Hotararea Nr. 75 din 27.12.2017

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Maieru, pe trimestrul IV al anului 2017

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea Nr. 74 din 27.12.2017

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier local în locul rãmas vacant în urma încetãrii de drept al  mandatului de consilier al dlui Lazar FLAMAND.

 • Hotararea Nr. 76 din 27.12.2017

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor cat si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Maieru in anul 2018.

 • Hotararea Nr. 77 din 27.12.2017

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor cat si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Maieru in anul 2018

 • Hotararea Nr. 78 din 27.12.2017

  Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Maieru R.A pe 2017.

 • Hotararea Nr. 75 din 27.12.2017

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Maieru, pe trimestrul IV al anului 2017

 • Hotararea Nr. 79 din 27.12.2017

  Hotarare privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie, a listei partizilor pentru licitatia principala de masa lemnoasa pe picior –productia anului 2018, cat si lista partizilor cu masa lemnoasa care va fi exploatata prin prestari de servicii –cu agenti economici autorizati.

 • Hotararea Nr. 7 din 13 februarie 2017 si actul aditional Nr. 2 la contractul 1908 din 02.09.2016

  Hotarare privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

 • Hotararea Nr.8 din 13 februarie 2017

  Hotarare prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cat si apobarea principalii indicatori tehnico-economici.

 • Hotarare Nr. 3 din 27 ianuarie 2017

  Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 87 din 13.12.2016 privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud 

 • Hotararea Nr. 2 din 27.01.2017

  Hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de sedinta pe o perioda de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu data de 27.01.2017