Educaţie şi cultură

Educaţie şi cultură

„În Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele.” Liviu Rebreanu

 

UNITATE ÎN DIVERSITATE

 

Şcoala noastră este şcoala din Cuibul Visurilor, şcoala lui Rebreanu, şcoala Mariei Cioncan, şcoala cu o destinaţie sigură: succesul!

Între măgurile care sunt legate ca un mănunchi ancestral de Someşul tot mai nărăvaş, sub privirile ninse ale Ineului, în legănatul domol al Cununei, şcoala măiereană are peste 1500 de „contracte cu viitorul” pentru 12 grupe de preşcolari, 25 clase cu elevi în ciclul primar şi gimnazial, 22 clase de învăţământ liceal zi şi seral, 1 clasă de studii postliceale. În decursul anilor s-a ridicat şcoală după şcoală, în prezent patru localuri, reabilitate sau în curs de reabilitare. Beneficiem de o bază materială deosebită: săli cu mobilier modern, cabinete, laboratoare de fizică, biologie, chimie, informatică, sală de sport, teren de sport, bibliotecă, centru de documentare şi informare, ateliere pentru învăţământul tehnic. Corpul didactic este format din 82 cadre didactice având calificarea de specialitate necesară, o bună pregătire psihopedagogică, un deosebit simţ al datoriei şi instinctul necesar în depistarea nevoilor şi aşteptărilor elevilor noştri. Personalul didactic auxiliar este format din 6 persoane, iar cel de întreţinere din 15.

Echipa managerială este formată din director coordonator Hădărău Cristina, director adjunct Crăciun Adrian şi director adjunct Ivan Marcel, director educativ Dumitru  Adriana.

Responsabilii comisiilor metodice sunt Ursa Elena- profesor limba şi literatura română, Tripa Ioan- profesor matematică, Crăciun Vasile- profesor limba şi literatura engleză, Bontaş Valer- profesor istorie, Raţiu Ioan- profesor fizică, Ureche Victoria, profesor discipline economice, Ursa Liviu- profesor educaţie fizică, Pârlea Lucreţia- învăţătoare, Lorinţiu Daniela- educatoare. Responsabilul cu formarea continuă este Crăciun Ancuţa, iar lider sindical Roman Ovidiu.

 

PERFORMANŢA-ŢINTĂ PE TERMEN LUNG

 

Pentru cine crede că şcoala din mediul rural a rămas doar un loc al nostalgiilor în lumina piezişă a unui soare ce apune, aici e locul unde se va vindeca de această prejudecată. La Maieru veţi cunoaşte o şcoală care are o viziune complexă, coerentă şi competentă asupra educaţiei, o şcoală care a găsit soluţii pentru învăţământul din mediul rural. Aici fiecare elev poate avea satisfacţii, se simte util, este pregătit pentru a-şi găsi locul în societate. Flexibilitatea, interesul pentru problemele elevului, văzut în contextul şcoală-familie-societate ne determină să înţelegem rolul dascălului de săpător în adâncuri şi totodată de bijutier fin al potenţialului elevilor.

Olimpicii noştri sunt de mult mai multe feluri decât olimpiadele născocite şi promovate de minister. Sunt olimpici premiaţi sau calificaţi la faza naţională la română: Berende Aura, Bîrta Simona, economie, discipline tehnice, sport, sunt olimpici ai bunului simţ şi ai muncii gospodăreşti, sunt olimpici care de la o vîrstă fragedă îşi întreţin familiile. Aici performanţele sunt ţinte pe termen lung.

Gimnaziul măierean este o pepinieră pentru colegiile şi liceele din judeţ şi din ţară. Elevii de aici sunt educaţi în spiritul competenţei şi al performanţei, pregătiţi de a depăşi limitele, de a aduce prinosul inteligenţei şi muncii lor, înapoi în cuibul visurilor, în lăcaşul-matrice, peste arcul de timp pe care naşterea şi veşnicia îl creează în vieţile noastre.

MecanicaÎnfiinţat în urmă cu 11 ani, în septembrie 2000, liceul de zi avea o singură clasă pe nivel, filieră tehnologică, profil servicii. După 4 ani se constituie câte două clase pe nivel, profil servicii, specializarea tehnician în activităţi economice.În prezent liceul tehnologic şcolarizează patru clase paralele cu profiluri diverse: servicii, mecanică, turism şi alimentaţie. Drumul printre celelalte licee de profil din judeţ a fost destul de anevoios, elevii cu potenţial deosebit fiind atraşi de liceele cu renume ale Bistriţei.

Totuşi, încet şi sigur, elevii noştri au reuşit să spună ceva în “economie” ocupând câte un loc de premianţi, începând cu anul 2009 Partene Dorina, locul III ,în 2010 Bolfă Ancuţa Victoriţa locul III şi momentul cel mai important, 2011, Ureche Lenuţa Cristina, Locul I la Olimpiada disciplinelor tehnologice - faza judeţeană, specializarea: Tehnician în activităţi economice, calificându-se la faza naţională.

Elevii Grupului Şcolar ”Liviu Rebreanu” Maieru efectuează stagii de pregătire practică la agenţii economici din zonă, unde dobândesc cunoştinţe şi abilităţi practice.

Colaborarea cu agenţii economici de pe Valea Someşului durează de mai bine de 10 ani, mulţi din elevii care au făcut practică la aceştia, la terminarea şcolii au fost angajaţi. Dintre agenţii economici cu care avem protocoale de colaborare, care dispun de ateliere dotate la standarde europene amintim: S.C. ”MIS Grup” SRL Anieş, S.C. ”Frasinul” SRL Maieru, S.C. ”VIP Forest” Şanţ, S.C. ”Relux on duty” Sângeorz- Băi.

 

ARMONIA UNUI COR CONSTĂ ÎN ŞLEFUIREA FIECĂREI VOCI ÎN PARTE

 

GRĂDINIŢA

 

Carnaval EcoAm considerat că educaţia pentru sănătate este drumul cel mai scurt prin care noţiunile ajung la copil prin reguli şi norme, motiv pentru care am desfaşurat proiectul educaţional ,, Minte sănătoasă, în corp sanatos’’.Pentru copil este foarte important să înţeleagă de mic faptul că sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi existenţă igienică. Aceste deprinderi formate încă din familie sunt completate în grădiniţă şi mai târziu în şcoală.

În cadrul acestui proiect, am derulat activităţi diverse sub deviza:,,Apă, aer, soare = Sănătate”. Proiectul s-a desfăşurat sub forma unei acţiuni comune preşcolari-şcolari, care a constat în confecţionarea de afişe, pliante de către preşcolari, iar şcolarii au creat poezii, compuneri cu un conţinut educativ adecvat temei..Nu am uitat de sănătatea mediului, de aceea din materiale reciclabile am construit machete ale primăverii. Zâna primăverii a fost încântată să ne întâlnim la un carnaval cu dinţii şi mânuţele bine spălate.

Evenimentul care ne-a oferit o mare satisfacţie, atât nouă cât şi preşcolarilor a fost evaluarea finală care s-a realizat sub forma unei serbări la care au participat şi părinţii. Copiii au prezentat ,, Cărticica noastră”, un pliant care reprezintă toate regulile şi deprinderile igienico-sanitare sub forma unui program zilnic pe care trebuie să-l respectăm acasă şi la şcoală.

 

CICLUL PRIMAR

 

Magia cuvintelor ne povesteşte despre un Curcubeu ascuns în Lada de zestre.”

Tradiţie, inspiraţie, artă, meşteşug, cântec, joc, culoare, cuvânt, suflet – toate acestea se regăsesc în activităţile extracurriculare propuse de învăţătoarele noastre. Chiar dacă timpul lor liber se subţiază , creşte timpul de calitate pe care îl oferă elevilor. Aceste activităţi completează educaţia celor mici, valorificându-le talentul. La aceste cercuri”îmbulzeala” este mare, învăţătoarele fiind acaparate de entuziasmul plin de... seriozitate al celor mici.

La cercul de folclor „ Lada de Zestre” vom găsi împăturite cu grijă obiceiuri măierene străvechi, costumeSimpozion Folclor populare cu miros de busuioc, glasul duios al fetelor şi chiotele vesele ale flăcăilor. Horele lor se învârt pe scenele ţării. Nu putem trece cu vederea succesul obţinut de copii la „ Festivalul prieteniei”, Iaşi , „ La porţile dorului”, Bistriţa, Festivalul colindelor de la Arcalia .

Cercul de pictură “Curcubeul” a fost iniţiat din anul 2001 în colaborare cu Şcoala ,,Jeanne D’Arc”, N/E, Franţa. Pedagogia inimii îşi propune o înnoire a şcolii, prin crearea în jurul copilului a unei ambianţe de armonie care este climatul adecvat dezvoltării omului. Culorile ne bucură, captăm magia naturii cu vârful fin al pensulei, cu inimioarele tinere conectate la sufletul universului. Activităţile plastice le desfăşurăm în locaţii diferite în funcţie de temă şi tehnicile alese (sală de clasă, atelierul unui artist plastic, muzeu, sală de proiecţii CDI, în natură).

Paradoxal, în aceste vremuri agitate, în care „timpul nu mai are răbdare cu noi”, elevii găsesc încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi. Am construit împreună palatul micului cititor. Noi descifrăm vraja cuvintelor şi deţinem formule fermecate pentru a aduce lumea poveştilor în sala noastră de clasă. Suntem prinţi şi prinţese care salvăm lumea prin puterea cuvintelor.Aceste impulsuri sunt încurajate la Cercul de creaţie şi lectură ,, Magia cuvintelor”. Toate activităţile desfăşurate în cadrul acestui cerc vin în întâmpinarea orizontului de aşteptare al copiilor. Dintre acestea amintim: alcătuirea jurnalului de lectură, povestiri, chestionare, serbarea primăverii, carnavalul copiilor.

 

ŞCOALA-HOBBY

 

TeatruAtelier de scriere creativă, micul matematician, cerc de arte plastice, cor, activităţi sportive, teatru, dans sunt doar câteva din modalităţile de a ne invita elevii la un altfel de orar, post-şcolar. Aici profesorul de matematică devine regizor, cel de biologie scriitor, profesoarele de limbi străine cântă şi dansează. Dacă profesorul de geografie pune de o drumeţie se poate întâlni prin Anieş cu un învăţător, scatiul-şef.

Din jurnalul de călătorie al unui geograf , din condica unui “ornitolog ”,din traducerile “unor” francofon, din calculele... literare ale unui matematician .

Coborâm Vărăriştea cu pădurea ei de mesteacăn care a împânzit locul şi ajungem într-o tarniţă numită Prislop. Observăm nenumărate terasamente, numite popular “moine”, care pentru generaţia tânără nu însemnă mai nimic, doar un loc neted de joacă. Surprinşi, elevii află că acest loc în urmă cu 50-60 de ani era plin cu grâne. Rămânem o oră în acest loc plăcut şi admirăm cum apune soarele peste Măgura Porcului. O zi frumoasă de toamnă se încheie şi trebuie să plecăm fiindcă se lasă seara. Coborâm Prislopul urmând Calea Muncelului...

Marţi cu excursie ornito-naturalistă. Reguli stricte: curăţenie, linişte, ecologie, bună dispoziţie! Scatiii s-au odihnit pe garduri! În timp ce ierburile ne gâdilau subţirel gleznele, pe deasupra au străfulgerat, Excursieîn ţiuit ascuţit, trei drepnele melba! Un şoim de rândunele pişcat de câţiva lăstuni, ca un meteor după mesteceni pică. E cald toropitor şi ninge cu puf de plop şi păpădie. Seara cântă greierii, coropişniţele, codroşii, brotăceii bombina, ce nebunie! “

Astăzi, francofonia reprezintă , pe de o parte,ansamblul de de ţări sau instanţe oficiale care au în comun utilizarea limbii franceze în muncă sau relaţiile dintre ele; pe de altă parte,aceasta mişcare mondială se referă la toti cei care utilizează limba franceză- partial sau in totalitate, în viaţa lor cotidiană sau în comunicare.Zilele francofoniei la Maieru- şansa de spectacole, de la 15.00 încolo. Totul în franceză, teatru, cântece, dans, vestimentaţie. Invităm francofoni vestiţi din Anieş şi din Sângeorz. Vor călători la întâlnirea cu renumita civilizaţie franceză pusă la spectacol de măiereni cu maşina galbenă a şcolii gazdă, cunoscută sub numele de Clopoţelul. Bon voyaje !

În afara faptului că, iată-mă scriitor – scenarist – regizor, pentru mine a fost o ocazie de a-mi cunoaşte elevii şi din altă perspectivă, nu doar d.p.d.v. matematic, eu fiind dascăl de mate, punct de vedere care, de altfel, nu-i avantajează poate la fel de mult ca acela de „artişti”.

Sincer, am avut emoţii până în momentul în care am început să le citesc „prima mea piesă de teatru” (cum în glumă o numesc), dacă nu cumva le va părea o prostie (tinerii din zilele noastre parcă au uneori un alt criteriu al valorilor). Am răsuflat uşurată când, în timp ce eu lecturam piesa, au izbucnit în hohote de râs, semn că au priceput şi gustat piesa. Erau atât de încântaţi... Emoţiile mele au continuat: Vor putea ei să-şi înveţe rolurile destul de lungi? Vor reuşi ei a da viaţă personajelor aşa cum le-am creat?

Una peste alta, mi-a plăcut şi mie, le-a plăcut şi lor, au fost foarte apreciaţi de colegii lor din alte clase, şi mai ales au fost apreciaţi de colegii mei, dascălii lor. În final, merită amintit faptul că au primit premiul I la secţiunea Teatru, din partea juriului de la Balul bobocilor şi erau foarte mândri de diplomele şi de premiul câştigat.”

 

Dintre elevii ce-au trecut, poleiţi cu aur

În 19 iunie 1977se năştea Maria, cel de-al doilea născut al soţilor Cioncan. Şcoala măiereană şi prima înlnire cu performanţa sportivă într-o grupă de schi fond au fost pentru Maria primele cărămizi în construcţia celui mai tragic destin al unui reprezentant de frunte al sportului românesc. Bronzul medaliei olimpice, alături de ochii ei albaştri şi înlăcrimaţi pe podiumul olimpic au impresionat în 2004 tot mapamondul. Era, de fapt, răsplata de aur a  muncii tăcute şi asidue a unui sportiv de excepţie.

Memorialul CioncanMemorialul Maria Cioncan aflat anul acesta la a III-a  ediţie îşi propune să-i păsteze memoria şi să-i transmită spiritul dedicat, învingător şi onest prin  angajarea unui cât mai mare număr de tineri în practicarea probelor atletice prin exemplul unei mari atlete care a vorbit cu demnitate despre greutăţile materiale, sport, ambiţie, bariere sau onestitate în sport. Ea este exdemplul viu că opincile sunt fermecate şi dacă ştii cum să le porţi, te poţi transforma în regină stadioanelor, a viselor împlinite prin muncă şi perseverenţă până la jertfă.

Sutele de copii participanţi, implicarea majorităţii instituţiilor judeţene de profil, a  Academiei Olimpice, a Federaţiei Române de Atletism, alături de conducerea şcolii şi Primariei locale, dar  ,nu în ultimul rând, şi a unui grup de adevăraţi profesionişti ai sportului.La toate acestea se adaugă prezenţa şi sprijinul emoţionant oferit cu generozitate, an de an, de către domnul profesor Beregszaszi Ştefan, antrenorul şi părintele de suflet al Mariei.

 

Nu întotdeauna este nevoie de dascăli pentru a câştiga premii pentru şcoală!

Black Bandits‘’Black Bandits’’ a luat fiinţă acum aproximativ 2 ani când doi băieţi din cadrul şcolii au hotărât să caute persoane care ar vrea să se înscrie în această trupă. Şi…s-au înscris cinci persoane. După câteva luni de antrenamente şi încercări multe, am participat la “Cupa liceelor” la street-dance, la cea de-a patra ediţie. Nu am câştigat nimic şi niciunul dintre noi nu mai voia sa participe vreodată la vreun concurs. După vacanţa de vară am uitat de eşec şi am hotărât să ne luăm revanşa. Ne-am antrenat singuri două luni de zile.În fiecare seara de la ora 5 până la 8 şi am câştigat premiul special oferit de“Observator” cu Sala Polivalentă arhiplină în urale şi aplauze.

Din partea primarului Vasile Borş care ne-a invitat la Curăţenia de primăvară , ca de obicei, am obţinut Premiul Consiliului local, “câteva” miliarde vechi pentru plata energiei, apei, agentului termic, a reparaţiilor curente din şcoală şi de la sala de sport, a deplasărilor cu olimpiadele, concursurile şi o modestă promisiune pentru o nouă grădiniţă, a patra!, pentru piticii măiereni.

 

Numărul de elevi şi personal didactic

 


2002
Copii înscrişi în grădinţe 356
Elevi în învăţământul primar şi gimnazial 913
Elevi în învăţământul gimnazial 187
Elevi in învăţământul professional 321
Personal didactic în învăţământul prescolar 17
Personal didactic in învăţământ primar si gimnazial 57
Personal didactic in învăţământul liceal 5
Personal didactic on învăţământul profesional 24

 

Personalul didactic este în foarte mare parte calificat, iar infrastructura şcolară este suficientă pentru a suporta numărul mare al efectivului de elevi. Şcoala este dotată cu grupuri sanitare salubre, laboratoare, calculatoare.