Dispozițiile primarului

Ultimele Dispozițiile primarului

Lista de documente pentru Dispozițiile primarului

 • Dispozitia Nr. 123 din 14.08.2020

  Dispozitie privind convocarea Consilinlni local Maiern in sedinta ordinara

 • Dispozitia Nr. 122 din 13.08.2020

  Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afiĹźaj electoral pe raza comunei Maieru pentru alegerea autoritatilor administratiei pnblice locale din anul 2020.

 • Dispozitia Nr. 121 din 13.08.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PIRLEA DUMITRU.

 • Dispozitia Nr. 120 din 11.08.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BERCHIS CRISTINA MARIA 

 • Dispozitia Nr. 119 din 07.08.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CORDOS MARIAN

 • Dispozitia Nr. 118 din 05.08.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna JARADA FLORE 

 • Dispozitia Nr. 117 din 05.08.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna SIDOR OCTAVIAN.

 • Dispozitia Nr. 116 din 05.08.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna URECHE VIORICA 

 • Dispozitia Nr. 115 din 03.08.2020

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari, avand ca obiect iuvestitia "Ridicare camine canalizare in comuna Maieru si sat Auies" diu comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud

 • Dispozitia Nr. 114 din 03.08.2020

  Dispozitie privind încadrarea cu contract de muncă pe durata determinata a dlui Ureche V.Vasile, asistent personal la Primăria comunei Maieru, pentru îngrijirea tatatui Ureche Vasile, persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 113 din 03.08.2020

  Dispozitie privind acordarea, incepand cn data de 01.08.2020, unei indemnizatii lunare numitului Bizau Nechita, persoana cu handicap grav

 • Dispozitia Nr. 112 din 03.08.2020

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Dumitru Lenuta-Irina, persoana cu handicap, grav, incepand cu data de 01.08.2020.

 • Dispozitia Nr. 111 din 03.08.2020

  Dispozitie privind suspendarea contractului de muncă al numitei Birta Ilisca, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru.

 • Dispozitia Nr. 110 din 30.07.2020

  Dispozitie privind încadrarea cu contract de muncă pe durata determinata a dnei Flamind Iftinia, asistent personal la Primăria comunei Maieru, pentru îngrijirea dlui Rebrisorean Gheorghe, persoana cu handicap grav .

 • Dispozitia Nr. 103 din 24.07.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna BONTAS IOAN

 • Dispozitia Nr. 104 din 24.07.2020

  Dispozitie privind modificarea numarului de membri pentru familia domnului DUMITRU ONITA.

 • Dispozitia Nr. 108 din 28.07.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna MOTOFELEA VICTORIA.

 • Dispozitia Nr. 107 din 28.07.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul BACEA VASILE ADRIAN.

 • Dispozitia Nr. 106 din 28.07.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la ,plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna POPICICA IACOB.

 • Dispozitia nr. 92 din 24.06.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna LAZAROE VALER.

 • Dispozitia nr. 91 din 24.06.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna OMETITA MARIANA ALINA.

 • Dispozitia nr. 90 din 24.06.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna MIHAILA POMPEI.

 • Dispozitia nr. 89 din 24.06.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna URECHE VIORICA.

 • Dispozitia nr. 88 din 24.06.2020

  Dispozitie privind modificarea numarului de membri pentru familia domnului/doamnei ROMAN BENIAMIN IOAN

 • Dispozitia Nr. 72 din 03.06.2020
 • Dispozitia Nr, 40 din 30.03.2020

  Dispozitie privind  stabilirea cuantumului brut al indemnizaţiilor lunare a persoanelor cu  handicap grav care necesitã protecţie specialã, incepand cu 01.01.2020

 • Dispozitie Nr. 39 din 30.03.2020

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Bolfa Vasile, persoana cu handicap, grav, incepand cu data de 01.04.2020

 • Dispozitie Nr. 38 din 24.03.2020

  Dispozitie privind numirea comisiei de receptie la obiectivul „Reparatii si renovari sala noua de evenimente”din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud

 • Dispozitie Nr. 37 din 24.03.2020

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a minorului Pop Stefan, persoana cu handicap, incepand cu data de 01.04.2020

 • Dispozitia Nr. 36 din 23.03.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la. plata alocatiel pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna URSA AUREL.

 • Dispozitia Nr. 35 din 23.03.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna POP IOAN FLORIN.

 • Dispozitia Nr. 34 din 23.03.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna MOTOFELEA VICTORIA.

 • Dispozitie Nr. 33 din 12.03.2020

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru  recensământul general agricol din Româniarunda 2020

 • Dispozitia Nr. 32 din 12.03.2020

  Dispozitie privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in bugetul local Maieru pe anul 2020.

 • Dispozitia Nr. 31 din 11.03.2020

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari,  avand ca obiect investitia „Executie de lucrari pentru obtinerea Autorizatiei ISU la scoala gimnaziala - Iustin Iliesiu - Anies”, comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Dispozitia Nr. 30 din 06.03.2020

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari  avand ca obiect investitia „Reparatii si renovari sala noua de evenimente”, comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Dispozitia Nr. 29 din 27.02.2020

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari  avand ca obiect investitia „Extindere retea canalizare din buget local (Ulita Andronesi Irina, Birta Mihai si Birta Virgil)”, comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud

 • Dispozitia Nr. 28 din 25.02.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru domnul/doamna SIDOR IOACHIM PETRU

 • Dispozitia Nr. 27 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna DEAC IOAN.

 • Dispozitia Nr. 26 din 25.02.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PUI ANUTA

 • Dispozitia Nr. 25 din 25.02.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna MOISIL DANIEL IOAN.

 • Dispozitia Nr. 24 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PADURE DUMITRU NICOLAE.

 • Dispozitia Nr. 23 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna SIDOR IOACHIM PETRU.

 • Dispozitia Nr. 22 din 25.02.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna FLAMIND OVIDIU DANIEL.

 • Dispozitia Nr. 21 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocaliei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna URSA AUREL.

 • Dispozitia Nr. 20 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea numarului de membri pentru familia domnului/doamnei HORDUAN MARIA.

 • Dispozitia Nr. 19 din 25.02.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna RATIU VASILE.

 • Dispozitia Nr. 18 din 25.02.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna TIMIS LUCRETIA.

 • Dispozitia Nr. 17 din 25.02.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna VASILCA AUREL

 • Dispozitia Nr. 16 din 25.02.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PATITU MARIA

 • Dispozitia Nr. 15 din 24.02.2020

  Dispozitie privind acordarea, incepand cu data de 01.02.2020,unei indemnizatii lunare numitului Rebrisorean Gheorghe, persoana cu handicap grav

 • Dispozitia Nr. 14 din 24.02.2020

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a numitei Lorintiu Ileana, persoana cu handicap, incepand cu data de 01.02.2020

 • Dispozitia Nr. 13 din 20.02.2020

  Dispozitie privind avansarea doamnei AVRAM LUCRETIA, asistent personal la Primaria Comunei Maieru, începând cu 1 Februarie 2020 din gradatia 2 in gradatia 3.

 • Dispozitia Nr. 12 din 20.02.2020

  Dispozitie privind avansarea domnului BAZGA VASILE, administrator II la Primaria Comunei Maieru, începând cu 1 Februarie 2020 din gradatia 2 in gradatia 3

 • Dispozitia Nr. 11 din 20.02.2020

  Dispozitie privind avansarea domnului Ureche Toader, sofer la Primaria Comunei Maieru, începând cu 1 Februarie 2020 din gradatia 4 în gradatia 5

 • Dispozitia Nr 10 din 04.02.2020

  Dispozitie privind reactualizarea grupului de lucru de implementare a Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate - POAD, la nivelul Primăriei comunei Maieru

 • Dispozitia Nr 9 din 29.01.2020

  Dispozitie privind stabilirea cuantumului brut al indemnizaţiilor lunare a persoanelor cu handicap grav care necesitã protecţie specialã, incepand cu 01.01.2020

 • Dispozitia Nr 8 din 29.01.2020

  Dispozitie privind majorarea salariilor de bază pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Maieru, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2020.

 • Dispozitia Nr.7 din 23.01.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna KOVACS IOSIF AUREL

 • Dispozitia Nr. 6 din 21.01.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna BUIA IOAN

 • Dispozitia Nr. 5 din 21.01.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna FLAMIND SANDU.

 • Dispozitia Nr. 4 din 21.01.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna ANDRONESI ALEXANDRA

 • Dispozitia Nr 3 din 20.01.2020

  Dispozitie privind acordarea, incepand cu data de 01.01.2020, unei indemnizatii lunare numitului Baies Gheorghe, persoana cu handicap grav

 • Dispozitia Nr. 2 din 20.01.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru domnul/doamna HEHEA REGHINA

 • Dispozitia Nr. 1 din 08.01.2020

  Dispozitie privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea integrala a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local – sursa A

 • Dispozitia Nr. 43 din 21.04.2020

  Dispozitie privind acordarea, incepand cu data de 01.05.2020, unei indemnizatii lunare numitului Scridonesi Simion, persoana cu handicap grav

 • Dispozitia Nr. 50 din 04.05.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna AVRAM IULIA ANCUTA.

 • Dispozitia Nr. 48 din 24.04.2020

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul/doamna SOHORCA NICOLAE.

 • Dispozitia Nr. 47 din 24.04.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna CHISALITA LIDIA ELENA.

 • Dispozitia Nr. 46 din 24.04.2020

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PUI LUCRETIA

 • Dispozitia Nr. 45 din 24.04.2020

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna NUT VIORICA.

 • Dispozitia Nr. 44 din 24.04.2020

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna SOHORCA NICOLAE.