SVSU

Lista autorităţiilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Maieru:

Nr.crt.  Denumire autoritate   Coordonate autoritate Persoana de contact   Obs.
1.

Primar

Viceprimar

Primarie Tel/Fax: 0263372892
Mobil: 0787 891 834
Bors Vasile


Deac Vasile
 
2. Dispensar 0263372058 Pintea Vasile
Bocoș Voichița
 
3. Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" 

0263372448

0263372185


Crăciun Adrian
director

 
4. Ocol Silvic 0263376551 Ureche Ioan Adrian  
5. Şef SVSU 0767268567 Hădărău Radu  

S.V.S.U. Maieru