Compartiment Evidență Agricolă, Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului