Aparatul primăriei

DEMNITARI

Vasile BORȘ – primar, studii superioare
Vasile DEAC - viceprimar, studii medii

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ŞI ECONOMIC

Viorica Varvari - inspector I principal, funcţionar public de execuţie 
Cornelia-Aristina Scripet - inspector I principal, funcţionar public de execuţie 
Alexandru Varvari - referent III superior, funcţionar public de execuţie
Lucreția Negrușeri – inspector I superior, funcţionar public de execuţie
Elena Maria Ureche inspector de specialitate
Edit ClaraRațiu - consilier administrativ
Viorica Bîrta - Inspector de specialitate
Iftimia ChisălițăInspector de specialitate
Vasile Borș – paznic
Iosif Chisăliță – paznic
Lazăr Buta - șofer sc.
Reghina Chisăliță – îngrijitor clădiri

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ‚ AGRICOLÄ, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, SISTEMATIZARE ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII

Ioan Andronesi - referent de specialitate II superior, funcţionar public de execuţie
Elena Cărbune - referent III superior, funcţionar public de execuţie

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENŢĂ SOCIALÄ, STARE CIVILÄ, RESURSE UMANE, RELAŢII CU PUBLICUL, JURIDIC

Victoria Ureche - inspector I superior, funcţionar public de execuţie
Cornelia Lăpuşte - referent III superior, funcţionar public de execuţie
Anuța Sâdor – inspector I principal, funcţionar public de execuţie

COMPARTIMENTUL TURISM, SPAȚII VERZI

Grigore Bîrta – inspector de specialitate
Ilișca Bîrta – inspector de specialitate
Ioan Lăzăroaie – îngrijitor spații verzi
Alexandru Croitor – îngrijitor spații verzi
Avram Ureche – îngrijitor spații verzi

SERVICIUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Radu-Mircea Hădărau - referent I
Mihailă Lazăr - şofer II
Gavrilă Cărbune - şofer II
Niculiţă Boca - şofer II
Viorel Olar - şofer II
Vasile Ureche – electrician rural III

CULTURĂ

Dorina Mureșan – bibliotecar
Vasile Bazga – administrator imobile

SĂNĂTATE

Vasile Vasilca – asistent comunitar